LOOK2021_4
gravel

katalog_elektrokola

logo_katalog_detska_kola

deluxepoutak

Nabídky maloobchodů

Navigace

RSS exporty sekce

Zprávy

Partneři

Související články

Článek

eurobike 2021.gif

Seřiďte si odpruženou vidlici (4. část)

Seřiďte si vidlici!

V předchozích třech dílech jsme si probrali konstrukci vidlice, principy pružení, nastavení tuhosti vidlice a regulaci tlumení. To jsou všechno základy potřebné pro správné seřízení vidlice. Levnější vidlice disponují pouze regulacemi tuhosti, případně i útlumu, ovšem kvalitnější modely už nabízejí regulaci komprese, blokaci čili lockout a někdy i rozdělují kompresi na nízkorychlostní (LSC) a vysokorychlostní (HSC), takže se teď budeme věnovat těmto pokročilým funkcím a jejich přínosu.

V první řadě začneme lockoutem, tedy uzamčením pružení, které může mít odlišné podoby. Nejlevnější vidlice s lockoutem mají pouze mechanickou verzi, takže otočením páčky na korunce dojde k nastavení jinak navzájem se pohybujících dílů uvnitř vidlice, k jejich vzájemnému zapření o sebe, čímž zabrání zajíždění do zdvihu. Takováto blokace nabídne zcela tvrdou vidlici, někdy i s trochu nepříjemným cvaknutím v případě nájezdu na nerovnost v uzamčeném stavu. Druhým typem lockoutu je hydraulická verze založená na blokaci průtoku oleje v patroně nebo vnitřních nohách vidlice. Tato blokace může být buďto úplná, tedy nabídne tuhou vidlici bez možnosti nějak propružit, případně může mít ochranný zdvih, kdy dovolí vidlici zajet o několik milimetrů do zdvihu v případě silnějšího nárazu. A zde se dostáváme ještě k další možnosti, že lze u některých systémů nastavit tento ochranný zdvih, případně citlivost blokace další regulací. Tedy, že maximální účinnost bude znamenat u zamčené vidlice takřka nulový chod, ale při nastavení menší účinnosti, tedy nižší intenzity nárazu nutného k odemčení blokace, bude vidlice propružovat už na menších nerovnostech nebo i při pouhém silnějším stlačení řídítek jezdcem. Pokud blokaci ovládáme páčkou na korunce, může mít tato nápis lockout nebo „compression“, tedy postupným přitahováním páčky přidáváme na odporu při zajíždění vidlice do zdvihu a tím jí ubereme na citlivosti, až ji postupně uzamkneme. Rozdělme si to tedy systematicky.

Lockout bez ochranného zdvihu

:Pokud jde o vidlici s tlumicí patronou, uzavírá lockout průtok oleje uvnitř a dost často je možné postupným otáčením páčky na korunce přivírat průtok postupně, než dojde k úplnému zablokování pružení. Přivíráním sice vidlici nezastavíme úplně, ale snížíme její citlivost vůči pružení, takže se nebude tak houpat, ovšem funkce pružení bude výrazně zhoršena. Tento jev bychom zjednodušeně mohli nazvat nenastavitelnou nízkorychlostní kompresí (LSC), jejíž míra účinnosti je už přímo daná z výroby. Prorazit takový lockout by pak znamenalo při nájezdu do velké díry nebo dopadu ze skoku poškodit uvnitř patrony některé z těsnění, a tudíž otevřít oleji cestu. Blokace by pak byla nefunkční, a to dost často nevratně. Tento lockout může být kromě páčky na korunce ovládán i páčkou z řídítek, která ovšem neumožňuje postupné přivírání olejových kanálů, ale zamkne vidlici ihned. Stejně provedený lockout může být u vidlic bez patrony, kde je mechanismus ovládající průtok oleje uvnitř noh a při stlačení vidlice do zdvihu jen nedovolí oleji protékat nahoru nad sebe, nebo rychlost jeho průtoku prostě přibrzdí, až nakonec úplně zastaví.

fox_vidlice

Asi nejsložitější systém lockoutu vytvořil Fox ve spolupráci s firmou Shimano. Aktivace probíhá páčkou a odjištění ploškou na vnitřní straně. Fox je navíc jedním z inovátorů a průkopníků inteligentních systémů tlumení.

Lockout s ochranným zdvihem:

Tento systém sice zabrání průtoku oleje a vidlici uzamkne, ale díky rozdílným systémům provedení umožní mechanismu blokujícímu průtok oleje částečný pohyb, a tudíž vidlici propružování v řádu několika milimetrů. Případně není uzavření průtoku oleje tak výrazné, takže v případě silnějšího rázu dojde k otevření kanálků a olej proudí, aby vidlice propružila a nedošlo tak k poškození mechanismu.

Vysokorychlostní komprese HSC

Tato vlastnost je v podstatě spojena s lockoutem, tedy s možností jeho postupného přivírání, a také s ochranným zdvihem. Je to v principu stejné, jako bychom roztaženou dlaní se semknutými prsty plácli na vodní hladinu. Ucítíme ostrý náraz a dlaň se o hladinu téměř zastaví. To je úplný lockout. Ovšem když bude rychlost plácnutí vyšší, prsty automaticky roztáhneme, náraz nebude tak silný a dlaň se nám pod hladinu zanoří rychleji, ale pak bude stejně při dalším pohybu vodou klást odpor. To je v podstatě ochranný zdvih.

Vysokorychlostní komprese (HSC) je něco mezi tím, tedy zjednodušeně je to spíše nikoliv míra roztažení čí sevření prstů, a tedy usnadnění, či naopak bránění volnému pohybu dlaně vodou, to je spíše LSC, ale volitelné natočení dlaně hranou proti hladině. Pokud bychom měli lockout s nastavením bodu odtržení při výraznějším nárazu, bylo by to něco jako možnost během okamžiku celou dlaň naklopit šikmo, aby vodu netlačila před sebou, ale s narůstajícím náklonem ji prořezávala s menším odporem. HSC je v principu ovlivnění citlivosti vidlice při propružení, tedy máme-li ideálně fungující vidlici, tato regulace nastavuje počáteční odpor, aby nedošlo k okamžitému zanoření do zdvihu pouhým zatížením vahou jezdce, například při jízdě ze sedla. Lockout umožňující citlivé propružení při překonání určité intenzity nárazu tak vlastně tvoří HSC. Samozřejmě některé vysokozdvihové vidlice bez lockoutu mají pouze regulaci HSC, aby kultivovala jejich chod při šlapání.

gate

Vidlice Rock Shox mají u některých modelů na modrém kolečku lockoutu ještě zlatý knoflík regulace účinnosti lockoutu „Gate“. Tím lze nastavit citlivost odtržení vidlice z uzamčeného stavu podle intenzity nárazu.

Nízkorychlostní komprese LSC

Zatímco lockout s bodem odtržení je určen intenzivnějším rázům, pak tato regulace funguje naopak. Neuzamkne v žádném případě vidlici, ale brzdí průtok oleje při pomalém stlačování vidlice do zdvihu vlivem hmotnosti jezdce. Například v prudkých sjezdech nedovolí vidlici takové zanoření do zdvihu, aby si tato ještě ponechala jeho dostatečnou míru k případnému propružení. Touto samostatně nastavitelnou regulací ovšem disponují pouze některé modely vidlic, ale na korunce ovládané lockouty bez ochranného zdvihu umožňují postupnou aktivací něco podobného. Výrobce to nazývá regulací komprese a neoznačuje, zda LSC či HSC, ale jestliže postupně přivíráme olejové kanálky, pak ty nikdy neumožní po překonání určité intenzity nárazu plně citlivé propružení, ale tlumí celý chod vidlice až do konce zdvihu, ať už jde o rychlý náraz či pomalé stlačování ve sjezdu. V podstatě by to bylo možné označit jako LSC. V principu pohybu dlaně ve vodě by to bylo nikoliv její naklápění jako v případě HSC, ale jen roztahování a svírání prstů k sobě pro ovlivnění rychlosti pohybu.

Jaké zvolit nastavení?

Všechny tyto funkce už jsou pro pokročilejší uživatele, tedy vyjma základního lockoutu s postupnou kompresí. Ten samozřejmě někteří výrobci neradi vidí aktivovaný v terénu, protože jejich systém bez ochranného zdvihu může být citlivý na poškození a jezdec jej nárazem prostě utrhne. Blokace vidlice zároveň negativně působí na kluzná pouzdra, protože bez pohybu kluzáků dochází k nadměrnému tlaku pouze v jednom místě a vnitřní nohy se tak zbytečně opotřebovávají v jednom místě, kde časem rychleji dojde k poškození vnější kluzné vrstvy. Ideálem je tedy lockout s ochranným zdvihem, kdy může vidlice částečně propružit, či nastavením míry odtržení vidlice do zdvihu ze zamčeného stavu. Podle typu terénu nastavíme bod odtržení, takže na silnici například nedojde k propružení, ale v terénu se nám vidlice lehce zhoupne na každé druhé nerovnosti. Nebo vůbec, případně pouze na větších nerovnostech, v závislosti míry nastavení citlivosti. Kromě těchto manuálně nastavitelných regulací samozřejmě existují i tzv. inteligentní systémy, jako jsou dnes již téměř historické Manitou SPV a současný Fox Terralogic. Ty ovlivňuje nikoliv manuální nastavení odporu, ale setrvačnost a citlivost vůči rázům od terénu, nikoliv stlačení shora jezdcem.

Pokud bychom měli nastavit běžný lockout s regulací odtržení, v první řadě bychom měli mít dobře seřízenou tvrdost vidlice a odskok, jak jsme si popsali v minulém dílu. Nechat vidlici příliš měkkou a zachránit to lockoutem, či naopak lockout nastavit na nejmenší účinnost a vidlici si přifouknout, aby moc nepružila, je špatně. Blokace i regulace komprese jsou jen doplňkovými funkcemi k dobře seřízené vidlici, která má být citlivá, s odpovídající rychlostí útlumu vůči tuhosti. Lockout totiž můžeme vzhledem k jeho citlivosti poškodit a příliš měkká vidlice by nám potom byla spíše ke škodě. Rovněž na výběr systému je třeba dát důraz, protože ne každý lockout má dobře ovladatelné prvky na korunce, třeba v dlouhoprstých rukavicích, a také provedení páčky na řídítkách nám nemusí vyhovovat, nehledě k případné výměně lanka. U systémů s patronou jde v případě poškození lockoutu o nutnost vyměnit celou patronu, ale pokud jde o verzi ve vnitřních nohách nebo v rozebíratelné patroně, většinou je nefunkčnost lockoutu způsobena třeba poškozenou těsnicí gumičkou či nízkou hladinou oleje ve vidlici. Taková oprava je pak celkem levnou záležitostí, takže i v tomto případě se vyplatí zvolit jednoduchý a funkční systém.

O volbě nikoliv tohoto systému, ale vhodného zdvihu a jeho regulacích si povíme zase příště.

(už)

manitou_vidlice

Systém lockoutu tvoří takovýto mechanismus, jehož spodní okraj s těsnicí gumičkou a uzamykatelnými otvory dosedá na hladinu oleje ve vidlici. Záleží na míře otevření, jak rychle nechá olej protékat skrz otvory nahoru a tím přibrzdí či zcela uzamkne pružení. Je-li oleje málo, lockout funguje až při zanoření do zdvihu. Druhé riziko představuje pouze netěsnicí gumička na spodním víčku mechanismu.

suntour_vidlice

Levý knoflík na korunce vidlice Suntour reguluje zdvih, ale modré kolečko vpravo nastavuje HSC a nad ním zlaté kolečko LSC, všimněte si, že vidlice nedisponuje lockoutem, ale pouze těmito regulacemi jejího vyššího zdvihu.

datum: 30.12.12 - kategorie: Odpružené vidlice
id

id

id

id

merida.gif merida.gif merida.gif merida
Copyright (C) 2012 Cykloservis. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu vydavatele časopisu Cykloservis zakázáno.
Provozovatel webu: cyklo@volny.cz | webdesign