deluxe-cycling
ekola_banner

Navigace

RSS exporty sekce

Kalendář závodů

Partneři

Článek

eurobike2019

vrátit v srpnu author_duben_2019.jpg

VII. ročník cyklistického závodu Libušínské okruhy – Memoriál Kamila Huňáčka - 2.den

Popis:17.závod silničního poháru Unie amatérských cyklistů 2007 VII. ročník cyklistického závodu Libušínské okruhy – Memoriál Kamila Huňáčka Etapový závod Info: závod je zařazen i do kalendáře silničního poháru Severočeské amatérské ligy (SAL), jezdci SALu budou startovat s čísly pro příchozí a budou hodnoceni samostatně do poháru SAL Pořadatel: Cyklo Fun Club Kladno Ředitel závodu: Dagmar Semencová telefon 607703608 Termín konání: sobota a neděle 1.9. a 2.9. 2007 v Libušíně Prezentace: od 8,30 hod.v restauraci Dělnický dům, před každou etapou se závodník podepíše na prezenční listinu !!! Startovné: pro jezdce s licencí UAC 150 Kč,- příchozí 210,-Kč (do startovného je započítáno 30,-Kč/den na úrazové a odpovědnostní pojištění). Pro příchozí záloha 100,-Kč na startovní číslo - bude vrácena proti vrácenému startovnímu číslu po skončení závodu v místě prezentace. Rodná čísla příchozích a jejich adresy bydliště jsou určeny pro potřeby pojištění a UAC se zavazuje je neposkytovat třetím osobám. 1.etapa časovka jednotlivců Trať závodu: Libušín, Důl Schöller, Smečno, Svinařov, Libušín – délka trati je 12,5 km profil kopcovitý Start prvního závodníka: v sobotu 1.9.2007 v 10,00 hod u kostela, interval mezi jezdci 1 minuta, pořadí účastníků na startu se bude řídit podle pořadí při prezentaci (bez rozdílu kategorie). Upozornění: Pro 2. a 3. etapu bonifikace pro prvních pět závodníků 10, 8, 6, 4, a 2 vteřiny 2.etapa hromadný závod na okruhu Trať závodu: Libušín, Kladno, Důl Schöller, Smečno, Svinařov, Libušín – délka okruhu je 16,3 km - profil kopcovitý A+B: 5 okruhů – 82 km, start v sobotu 1.9.2007 ve 14,00 hod před obecním úřadem v Libušíně C+D+E+J+Ž+H: 4 okruhy – 65 km, start v sobotu 1.9.2007 ve 14,10 hod před obecním úřadem v Libušíně Cíl závodu: ve svahu za kostelem směr mateřská školka Libušín 3.etapa hromadný závod na okruhu Trať závodu: Libušín, Kladno, důl Schöller, Libušín, Svinařov, Smečno, Těhul, Hrdlív, Třebichovice, Libušín, – délka okruhu je 23 km – profil kopcovitý A+B: 3 okruhy – 69 km, start v neděli 2.9.2007 v 10,00 hod před obecním úřadem v Libušíně C+D+E+J+Ž+H: 3 okruhy – 69 km, start v neděli 2.9.2007 v 10,10 hod před obecním úřadem v Libušíně Cíl závodu: ve svahu za kostelem směr mateřská školka Libušín Kategorie: A, B, C, D, E, J, Ž a H = členové UAC dle stanov UAC na rok 2007 a příchozí závodníci. Pokud příchozí závodníci nepožádají o výjimku, budou zařazeni podle věku do příslušných věkových kategorií. Na vlastní žádost mohou příchozí jezdci starší 40-ti let, ženy, junioři a juniorky závod absolvovat v rámci „balíku“ A a B. Ceny: A+B+C+D – celkově 1.– 3.místo, E+J+Ž+příchozí – celkově 1.místo Vyhlášení výsledků: 30 minut po dojezdu posledního závodníka ve třetí etapě v restauraci Dělnický dům (popřípadě před restaurací) Zdravotní služba: OÚNZ Kladno Info: v případě, že bude celkem přihlášeno pouze 50 závodníků, startují všichni společně v jednom balíku Různé: - všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2007 - závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů - pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené - všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci - účastníci startují na vlastní nebezpečí!!! - cyklistické přilby jsou povinné!!! - v případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu) Upozornění: VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později mohou prostor startu opustit. Pořadí: kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!) Pozor: závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!
Místo:Libušín
Start:10.00
Přihlášky:10.00
Pořadatel:Ředitel závodu: Dagmar Semencová telefon 607703608
Kontakt:Ředitel závodu: Dagmar Semencová telefon 607703608
Email:petr.skrabal@me.mpsv.cz
Web:www.uac.cz
datum: 02.09.07 - kategorie: Silnice - autor: admin
id

id

id

id

id

merida.gif merida.gif merida.gif merida
Copyright (C) 2012 Cykloservis. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu vydavatele časopisu Cykloservis zakázáno.
Provozovatel webu: cyklo@volny.cz | webdesign