deluxe-cycling
ekola_banner

Nabídky maloobchodů

Navigace

RSS exporty sekce

Zprávy

Partneři

Související články

Článek

eurobike2019

vrátit v srpnu author_duben_2019.jpg

Testujeme oleje do tlumičů

Aby tlumič tlumil

Správnou funkci odpružených vidlic a tlumičů jsme si již několikrát popsali, stejně jako nutnost pravidelné údržby a servisu. O nutnosti výměny tlumičového oleje ve vidlici či v tlumiči, stejně jako o jejích intervalech, jsme se již také kdysi zmiňovali. Podívejme se tedy na praktický test oleje ve vidlici a jeho výsledky a také na to, co by měl tlumičový olej splňovat.

rsp

Teorie

Tlumičový olej by měl v první řadě poskytovat hladké, plynulé a opakované tlumení chodu obou dílů tlumiče, a to jak při jeho stlačování, tak při roztahování. Samozřejmě musí chránit proti korozi a musí minimalizovat opotřebení pohyblivých částí. S tím opotřebením samozřejmě souvisí schopnost oleje třecí součásti mazat a tím snižovat jejich tření. Dále musí být olej šetrný k těsnění a samozřejmě se nesmí „lepit“, aby byl chod dílů plynulý, ne trhavý.

Tlumičový olej samozřejmě, i přes určité regulace rychlosti jeho průtoku, ovlivňuje výsledné chování odpružení, takže jeho vhodným výběrem lze naladit celkové chování kola. Zde narážíme na doporučení jednotlivých výrobců a dovozců, kteří v rámci záručních podmínek doporučují pro své produkty určité značky. V případě pozáručního servisu ale můžeme sáhnout po produktech kompatibilních.

U odpružených vidlic i tlumičů většinou řešíme nastavení jako tlumení nízko a vysokorychlostní komprese, regulaci odskoku či nastavení citlivosti lockoutu. To všechno jsou jen mechanické regulace rychlosti průtoku oleje, který toto všechno zajišťuje. Proto by nás měl při servisu kola zajímat hlavně olej a jeho včasná výměna.

V první řadě musíme u tlumičového oleje hledět při výběru na jeho viskozitu neboli hustotu. Čím je olej viskóznější, tím je celkový projev odpružení tužší. Olej pomaleji protéká přes planžety nebo skrz patrony, a tudíž se tlumič pomaleji zanořuje a je tvrdší. Totéž platí při rozpínání, kdy se tlumič vrací do výchozí pozice pomaleji. Naopak řidší olej umožňuje rychlý průtok, a tudíž měkké a citlivé propršení, ovšem s výrazně rychlejším návratem do výchozí pozice.

Viskozita se měří v jednotkách nazývaných centistoky (cST). Častěji se setkáme s označením SAE W, například střed pro vidlice je SAE 7,5, ovšem toto označení má velmi širokou toleranci, která kolísá v závislosti na teplotě.

Při jízdě z kopce v létě se tlumič vlivem tření ohřeje na jinou teplotu než při jízdě kolem bodu mrazu. Teplotní stálost určuje viskozitní index, což znamená, že čím vyšší je jeho číslo, tím budou vlastnosti oleje stálejší i při vyšších teplotách. Olej tedy bude vlivem nárůstu tepoty odolnější proti řídnutí.

Druhým problémem po řídnutí oleje je také jeho napěnění. Vlivem rychlého průtoku uvnitř vidlice či tlumiče dochází k promíchání se vzduchem a vytvoření velkého množství vzduchových bublin uvnitř oleje. Nový a kvalitní olej by měl být schopen tyto bubliny co nejrychleji uvolnit. Jinak může dojít ke snížení tlumicích schopností a nežádoucím projevům jako kopání vidlice či příliš snadného chodu na dno zdvihu.

V praxi bychom to přirovnali k tomu, jako když se plavec dostane k jezu, kde je velké množství bublin, a on nemá možnost se o vodu pořádně „opřít“, aby se dostal pryč. Stejně tak velké množství vzduchu v oleji není schopno udržet kontinuitu kapalinového sloupce a pěna prostě proteče skrz tlumicí planžety příliš rychle.

Můžeme potom otáčet s regulací odskoku sebevíc a při pauze se divit, že vše funguje, abychom po prvních sto metrech sjezdu pocítili s napěněním oleje opět příliš rychlý chod vidlice, která tak dovolí přednímu kolu jen odskakovat od nerovností, protože jej nedokáže přibrzděním průtoku oleje udržet na podkladu.

Praxe

Podrobili jsme praktickému testu dvojici olejů, respektive jsme ověřili, nakolik je olej používaný jednu sezónu ve sjezdové vidlici Marzocchi 888 s otevřenou lázní ještě schopen plnohodnotně tlumit. Ve vidlici byl olej Q8, který patří mezi levnější produkty, a použitá hustota byla SAE 7-10W. Například do některých vidlic se používá motokrosový olej Denicol s hustotou 7,5 a tato hodnota je určována jako vhodná i některými výrobci odpružení.

rsp

Po rozborce vidlice jsme olej nalili do skleněné nádoby, aby bylo dobře vidět jeho znečištění. Tmavě šedá kapalina plná vzduchových bublin nebudila mnoho respektu. Což ostatně bylo znát i při jízdě na kole, kdy v půlce sjezdové trati docházelo k výrazně rychlejšímu návratu vidlice do původní polohy ve finální části zpětného kroku. Olej prostě vlivem vzduchu a nečistot napění, a netlumí proto, jak by měl.

Abychom si to ověřili na vlastní oči, do druhé nádoby jsme nalili nový olej RSP s označením SAE 7,5 a abychom byli objektivní, byla hladina obou olejů stejně vysoko. Následoval pokus s domácím šlehačem, který měl simulovat protékání oleje přes planžety tlumení, a tudíž jej napěnit.

V případě použitého oleje došlo během minutového šlehání ke vzniku obrovského množství jemných bublin vzduchu, které zaplnily celý prostor oleje. Vznikla tak směs oleje se vzduchem. Hladina však nestoupla, olej prostě nejsou vaječné bílky.

Následovalo „našlehání“ nového oleje RSP, který za stejnou dobu vytvořil mnohem menší množství bublin, které ovšem nezůstaly v celém prostoru oleje, ale velmi rychle zmizely, a zůstalo jich pouze několik na hladině.

Tento pokus poukazuje na to, že nový olej je schopen vzduch mnohem rychleji vyloučit, navíc není tak náchylný k napěnění jako znečištěný olej. Cena oleje RSP je 249 korun a za balení 250 ml, což postačí na jednu až dvě XC vidlice a na jednu sjezdovou vidlici. Za tuto cenu jezdec získá jistotu, že mu uvnitř vidlice bude kolovat kvalitní náplň, která zaručí spolehlivý chod.

Pokud chce někdo experimentovat s hustotou oleje, lze míchat oleje stejného typu a různých hustot. Stačí namíchat dva díly hustšího oleje a jeden díl řidšího a získáme výsledný olej s poloviční hustotou. Olej RSP se ale dodává i v řidší verzi SAE 5 nebo hustší SAE 10, obě jsou barevně odlišeny.

V dnešní době totiž ladění tlumičů a „podvozku“ představuje velmi složitou alchymii založenou na testování a pokusech, nikoliv pouze na laboratorních hodnotách udávaných pouze výrobci. Bike sice není závodní motocykl nebo auto, ale i tak je důležité mít odpružení stoprocentně funkční.

(už)

datum: 01.04.10 - kategorie: Technika
id

id

id

id

id

merida.gif merida.gif merida.gif merida
Copyright (C) 2012 Cykloservis. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu vydavatele časopisu Cykloservis zakázáno.
Provozovatel webu: cyklo@volny.cz | webdesign