Schindler20_2019

ekola_banner

Nabídky maloobchodů

Navigace

RSS exporty sekce

Zprávy

Partneři

Související články

Článek

eurobike2019

vrátit v srpnu author_duben_2019.jpg

Seřízení vůle v pedálech

Již jsme se věnovali montáži pedálů, „kufrů“ na tretry a u pedálů zůstaneme i nyní, konkrétně u seřízení vůle v ose zřejmě nejpoužívanějšího modelu Shimano M520.

Zatímco starší a dostupnější model M505 využíval dvojice kuličkových drah přímo v těle pedálu a vůle se seřizovala u smontovaného pedálu dvojicí trubkových klíčů, pětsetdvacítky mají osu, která nese kompletní systém kuličkových drah a montuje se do těla pedálu už seřízená. Abychom tenhle pedál mohli rozebrat, potřebujeme speciální plastový klíč Shimano TL-PD40, kterým zajistíme plastový vícehran jisticí osu v těle pedálu 1.

Pokud klíč nemáme, můžeme si pomoci uchycením plastového vícehranu přes silný hadr do čelistí svěráku nebo kleští, ale tady i přes nepříliš výrazné dotažení tohoto dílu hrozí jeho omačkání. Pedál tedy nasadíme do klíče plastovým vícehranem a otáčením pedálu pak tenhle plastový díl povolíme. Pozor na směr otáčení, je na klíči vyznačen, a pravý pedál se povoluje otáčením těla proti směru chodu hodinových ručiček 2,

levý naopak. Jakmile plastový díl trochu povolíme, musíme dál otáčet tělem pedálu, dokud jej kompletně nevyšroubujeme z osy, což vzhledem k dlouhému závitu 3 trochu trvá. Tím máme kompletní osu venku z těla pedálu a můžeme přejít k její rozborce a seřízení celkové vůle.

V první řadě si připravíme nějaký hadřík nebo misku, nad čímž celek rozebereme, protože kuličky mají ještě menší průměr než do volnoběžného ořechu kazety, a dost špatně se po podlaze hledají. Osu rozebereme tak, že povolíme koncovou kontramatku vůči kónusové matici 4,

přičemž na ose je standardní závit, takže stačí oběma plochými klíči velikosti 7 a 10 mm zabrat směrem od sebe. Následuje kompletní sejmutí všech částí z osy a jejich očista 5, abychom mohli zkontrolovat neporušenost kuličkových drah jak na ose, tak na kónusové matici. Vnitřní dráhy jsou součástí ocelového válečku, který mezi sebou svírá koncová matice a ložisková dráha, jež je součástí osy.

Samotnou montáž začneme nejdříve namazáním vnitřní části plastového dílu 6 a osy, aby po sobě neklouzaly na sucho. Následně můžeme plast nasadit na osu, na které už je samozřejmě nasazená těsnicí gumička, která kryje vstupní prostor mezi plastem a osou pedálu. Dalším dílem je hliníkový kroužek, který dosedá na plast a tvoří jakousi základnu pro snazší usazení kuliček.

Nasadíme tedy tenhle kroužek plochým koncem na plast, zahloubeným směrem k tenčímu konci osy, a do něj dáme mazací tuk, abychom jej naplnili kuličkami 7.

Nikam nehýbeme s gumovým válečkem, který je na ose umístěn hned nad kuličkami a tvoří oporu pro ocelový váleček s ložiskovými drahami. Ten na osu nasuneme 8,

je vůči ní vystředěný díky zmíněnému gumovému válečku. Jakmile sedí ocelový váleček na spodní řadě kuliček, naplníme jeho druhý konec mazacím tukem a rovněž do něho nasázíme kuličky 9,

čímž máme připravenou druhou kuličkovou dráhu. Pak už jen našroubujeme kónusovou matici a vyzkoušíme chod otáčení osy v tomhle kompletu. Kónusovou matici dotáhneme pouze rukou, a ne plochým klíčem, abychom měli prostor pro finální seřízení. Tomu předchází nanesení závitového tmelu na závit ještě před montáží koncové kontramatky 10,

aby uvnitř těla pedálu nedošlo k nechtěnému povolení. Matici pak našroubujeme, opět vyzkoušíme hladkost chodu otáčení osy a případnou vůli seřídíme. Následuje dotažení obou matic proti sobě, takže plochými klíči působíme směrem k sobě 11.

Po dotažení ještě jednou zkontrolujeme chod celého kompletu a případnou vůli znovu doladíme. Následuje montáž osy do těla pedálu 12 až nadoraz, kdy bude vícehran plastu pevně utažený v hliníkovém těle pedálu.

Odměnou by nám měl být hladký chod pedálů bez jakékoliv vůle a případných zvuků vycházejících ze styčné plochy plastu s osou.

 

(už)

datum: 02.10.16 - kategorie: Návody k údržbě kola
id

id

id

id

id

merida.gif merida.gif merida.gif merida
Copyright (C) 2012 Cykloservis. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu vydavatele časopisu Cykloservis zakázáno.
Provozovatel webu: cyklo@volny.cz | webdesign